Hvem tar minst av kaka?

Prøv kakulatoren!

Indeksfond har normalt lavere kostnader enn aktive fond. Betaler du mindre for sparingen, sitter du igjen med mer av kaka selv. Velg beløp og følg utviklingen.

Hvor mye vil du spare?

10 000,-
Historiske data er ingen garanti for fremtidig avkastning. Forvaltningshonoraret for konkurrerende fond er basert på gjennomsnittskostnaden for samtlige norske aksjefond (kilde: Morningstar).
Kjøp KLP indeksfond

I kakulatoren tar KLP kun i årlige forvaltningshonorar, mens snittet av konkurrerende fond tar . Årlig avkastning er satt til (gjennomsnittlige årlige avkastningen på Oslo Børs siste 20 år). Sparing i fond bør være et langsiktig prosjekt. Likevel har KLPs indeksfond gitt deg mer i avkastning allerede etter ett år.

Etter fem år med generell børsoppgang har begge fondene økt betydelig i verdi. Siden KLPs indeksfond koster mindre hvert år er differansen mellom fondene vokst til . Det er gode penger som jobber videre for deg i årene som kommer.

10 år har gått. Du har blitt eldre, men forvaltningshonorarene er de samme. Resultatet er at sparingen din i KLPs indeksfond nå er verdt hele mer enn i konkurrerende fond.

Nå har det jammen gått 15 år – årene flyr og din sparing har nådd nye høyder med KLP. Til tross for at begge fond har lik avkastning (før kostnad) er sparingen i konkurrerende fond mye lavere. Det skyldes ene og alene at KLP bare spiser i årlig forvaltningshonorar. Differansen mellom verdien på de to fondene er nå på .

Etter 20 år har din sparing i konkurrerende fond vokst til etter at av kaka er spist opp av årlig forvaltningshonorar. Mens din sparing i KLPs indeksfond er verdt hele mer.

Et godt eksempel på at det er lurt å trykke på knappen under. Lykke til med din sparing.

Jeg vil kjøpe KLPs indeksfond
og få mer av kaka selv
Kjøp KLP indeksfond
15101520

KLP

Andre fond